Pàgines

25 de juny 2012

Força a les mans: guerra d'aigua / Fuerza en las manos: guerra de agua

La tarda va començar pacíficament jugant amb l'aigua i els contenidors.

La tarde empezó pacíficamente jugando con agua y los contenedores.


Al cap de poc van descobrir que els esprais es podien utilitzar com a pistoles d'aigua i... va començar la primera batalla de la tercera guerra!

Al poco rato descubrieron que los spray se pueden utilizar como pistolas de agua y empezó la primera batalla de la tercera guerra!!

Durant una petita treva van pintar les parets

Durante una pequeña tregua pintaron las paredes.

Al final de la tarda ja no podien ni aguantar les armes!

Al final de la tarde ya no podían ni sostener las armas!

El resum va ser una gran tarda de joc i aigua.

El resumen? una gran tarde de juego y agua

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...