Pàgines

14 d’oct. 2015

Inclusió i contes / Inclusión y cuentos

Els contes són una gran manera de treballar temes que, d'una altra manera, necessitarien explicacions llargues i no poc complicades.

Los cuentos son una gran manera de abordar temas que, de otra manera, necesitarían explicaciones largas y no poco complicadas.

Explicar-li a un nen de 6 anys la diversitat, la necessitat de conviure tots i considerar-la com un fet enriquidor i no un element a témer o menysprear no és feina fàcil.

Contarle a un niño de 6 años la diversidad, la necesidad de convivir con ella y considerar esta diversidad como un hecho enriquecedor y no algo a temer o despreciar no es tarea fácil.

Aquests són els contes que ens han agradat i hem explicat...

Estos son algunos de los cuentos que nos han gustado y hemos contado. 

Por cuatro esquinitas de nada
El senyor quadrat vol anar a casa dels senyors rodons però no passa per la porta!! L'arrodonim a ell? No! fem quadrada la porta!

El señor cuadrado quiere ir a casa de los señores redondos. ¡pero no pasa por la puerta! ¿Redondeamos al señor cuadrado? ¡No, hacemos cuadrada la puerta!

Aquest m'agrada especialment perquè parla d'adaptar l'entorn a les necessitats del senyor quadrat. No tant que l'hagin d'acceptar o que hagi de lluitar la seva diferència sinó que enfoca l'atenció en que el món, a vegades, s'ha d'adaptar a les especificitats d'algú perquè sino simplement no podrà fer el que ha de fer o vol fer.

Este me gusta especialmente porque trata sobre adaptar el entorno a las necesidades del señor cuadrado, no tanto que le tengan que aceptar o que tenga que luchar su diferencia, sino que enfoca simplemente el hecho de que no va a poder entrar si la puerta es redonda. Algunas veces hay que adaptar el mundo a las especificidades de alguien para que pueda hacer las cosas.

El cazo de Lorenzo

El Gerard (a la versió catalana el Lorenzo es diu Gerard) porta un cassó lligat i no se'l pot treure de cap manera, ha de conviure amb el cassó, amb tot el que comporta. Hi ha qui li posa difícil o simplement no fa res i hi ha qui l'ajuda.

Lorenzo tiene un cazo atado y no puede quitárselo de ninguna manera, tiene que convivir con él con todo lo que ello conlleva. Hay quien se lo pone difícil, simplemente no hace nada o quien le ayuda.

Encara només és un conte que li agrada fullejar i llegir, que algú porti lligat un cassó el te al·lucinat... ja l'exprimirem.

Aun solo es un cuento que le gusta hojear y leer, que alguien lleve atado un cazo le tiene alucinado, ya lo exprimiremos!

El Punt

La Vashti no sap dibuixar i no vol dibuixar, la mestra li diu que el seu full blanc és un ós polar enmig del gel. La Vashti s'enfada....

Vashti no sabe dibujar y no quiere dibujar, la maestra le dice que su hoja en blanco es un oso polar en mitad del hielo. Vashti se enfada.... 

Aquest conte ens ha donat molt joc. Fer un punt serveix realment d'alguna cosa? ser mestre en fer punts serveix d'alguna cosa? perquè la Vashti es passa el dia fent punts?

Este cuento nos ha dado mucho juego. ¿Hacer un punto sirve de algo? ¿Ser máster en hacer puntos sirve para algo? ¿Por qué Vashti se pasa el día haciendo puntos?

El que m'agrada especialment d'aquest llibre és que cada etapa de la vida et dona una lectura diferent i a cada moment pot suscitar una reflexió. Per a mi és la capacitat del docent en motivar i guiar. Tant de bo els meus fills tinguin la sort de trobar mestres com la de la Vashti.

Lo que me gusta especialmente de este cuento es que puedes extraer un pensamiento distinto en cada etapa de la vida. Para mi, en este momento, es la capacidad del docente en motivar y guiar. Ojalá mis hijos tengan la suerte de encontrar maestros como la de Vashti.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...