Pàgines

13 d’oct. 2015

Joc sensorial: massa esponjosa / Juego sensorial: masa esponjosa

Ja hem probat les masses fetes amb farina i sal, són sempre un èxit però aquest cop voliem provar noves textures.

Ya hemos probado las masas hechas con harina y sal, son siempre un exitazo, pero esta vez queríamos probar nuevas texturas.

El Marc està "obsessionat" amb les coses fines, va probant què és mes fi què ho és menys així que hem fet una massa tant fina com es pot inventar: midó de blat de moro (Maizena o Cornstarch o Cornflour, tot dependrà d'on el compreu) i escuma d'afaitar.

Marc está "obsesionado" con las cosas finas, va probando qué es más fino, qué no lo es tanto... así que hemos hecho una masa tan fina como se puede infentar: almidón de maíz (Maizena o Cornstarch o Cornflour, todo dependerá de donde lo compres) y espuma de afeitar.

Vaig posar els dos ingredients dins la caixa gran i....

Puse los dos ingredientes en la caja grande y...

Van començar tocant amb molta prudència.. Al Marc li vàren encantar els dos ingredients: - mira mama que finets, toca toca!!! -  anava dient.

Empezaron tocando con mucha prudencia... A Marc le encantaron los dos ingredientes: - mira mama que suaves, toca toca!! - decía.

La prudència va durar més aviat poc... La sensació inicial és peculiar perquè queda una massa especialment flonja.

La prudencia duró mas bien poco... La sensación inicial es peculiar porque es una masa especialmente esponjosa.


Vàrem descobrir que quan ja està tot el midó barrejat amb l'escuma i aquesta perd l'esponjositat, es converteix en una massa ideal per jugar amb motlles.

Descubrimos que cuando ya está todo el almidón mezclado con la espuma i ésta pierde la esponjosidad se convierte en una masa ideal para jugar con los moldes.


Van fer el pastís gran i el van tallar dues-centes vegades!!

Hicieron el pastel grande y lo cortaron unas doscientas veces!!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...