Pàgines

16 d’oct. 2015

La motricitat fina i els colors de la tardor / La motricidad fina y los colores del otoño

El Marc cada día m'explica unes quantes vegades que les fulles cauen dels arbres perquè és tardor i cada día en cull tres o quatre que va canviant quan en troba una de "oh mama mira que bonica!".

Marc cada día me cuenta unas cuantas veces que las hojas caen de los árboles porque estamos en otoño y cada día recoge tres o cuatro hojas que van cambiando a medida que encuentra otra que: "oh mama mira que bonita"

És per això que se'm va acudir que podriem treballar la  motricitat fina amb els colors de la tardor i les fulles caient dels arbres. El materia és molt simple:

  • Dibuix del tronc d'arbre mida DIN A3. El dibuix original el pots trobar aquí.
  • Paper ceba dels colors de la tardor (verd, groc, taronja, marron) tallat a quadradets petits. 
  • Cola blanca
  • Pinzell
  • Opcional: paper brillant de color blau per simular l'aigua de la pluja. Com tots sabeu a la tardor plou molt.
Es por este motivo que se me ocurrió que podríamos trabajar la motricidad fina con los colores del otoño y las hojas cayendo de los árboles. El material es muy simple:
  • Dibujo del tronco del árbol tamaño DIN A3. El dibujo original lo puedes encontrar aquí.
  • Papel cebolla de los colores del otoño (verde, amarillo, naranja, marrón) cortados en cuadraditos pequeños.
  • Pincel
  • Opcional papel brillante azul para simular el agua de la lluvia. Como todos sabéis en el otoño llueve mucho.


Tot preparat... som-hi!.

Todo preparado... ¡al ataque!
 
Sort que el paper era gruixut perquè el Marc ha decidit que hi havia moooltes fulles a l'arbre.

Suerte que el papel era grueso porque Marc ha decidido que el árbol tenía muuuuchas hojas. 
El resultat final de l'obra d'art.

El resultado final de la obra de arte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...