Pàgines

19 d’oct. 2015

Practiquem grafomotricitat amb sorra / Practicamos grafomotricidad con arena

Com que el Joan i el Marc ja han passat l'etapa de posar-se les coses que no toquen a la boca avui hem treballat amb sorra fina, si ho proveu amb criatures més petites, es pot fer exactament igual amb sal fina. És important que en poseu prou per cobrir bé el fons de la safata però no en feu gruix perquè els dibuixos queden molt més nítids.

Esta vez hemos hecho la actividad con arena fina, si la hacéis con niños o niñas más pequeños se puede hacer exactamente igual con sal fina. Es importante que pongáis una cantidad suficiente como para cubrir bien el fondo de la bandeja pero sin que quede grosor para que los dibujos os queden nítidos.

Així doncs, necessitareu:
  • Safata amb sorra o sal fina
  • Opcional: pedretes de colors
  • Fitxes amb grafismes que podeu veure aquí

Necesitaréis:
  • Bandeja con arena o sal fina
  • Opcional: piedrecitas de colores.
  • Fichas con los grafismos que podéis encontrar aquí

Els va fer molta gràcia el contrast de color de les pedretes amb el fons blanc i van respondre bastant bé a la consigna fer camins entre les pedretes.

Les hizo mucha gracia el contraste del color de las piedrecitas con el fondo blanco y respondieron bastante bien a la consigna de hacer caminitos entre las piedras.


Quan es van cansar de les pedres el Marc va començar a fer dibuixos i el Joan lletres.

Cuando se cansaron de las piedras, Marc empezó a hacer dibujos y Joan letras.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...