Pàgines

20 de març 2016

Joc motriu / Juego motriz

A la Cuca, des del primer dia hem donat una gran importància a la capacitat motora perquè  és gràcies a ella que els infants exploren el medi i s'organitzen en el seu marc. Sense l'activitat motora no es podrien fer els processos adaptatius bàsics.

En la Cuca, desde el primer día hemos dado una gran importancia a la capacidad motora porque es gracias a ella que los niños y las niñas exploran el medio y se organizan en su marco. Sin la actividad motora no se podrían realizar los procesos adaptativos básicos.

Generalment les famílies donem molta importància a les joguines, al desenvolupament afectiu, al desenvolupament cognitiu... però descuidem molt el joc motriu. Considerem que apuntar-los a fer esport o jugar una estona en un parc dur és suficient però res més lluny de la realitat. Si afegim que a més cada cop els parcs de joc són més segurs ens trobem tota una generació que no coneixerà el risc del desafiament físic. Quina gràcia té pujar dalt d'una estructura de la qual ni caure de cap em produirà cap mal? Cada cop més els protegim de sí mateixos fins a extrems insans. Cal ponderar que la protecció no impliqui eliminació total del risc.

Generalmente, las familias, damos mucha importancia a los juguetes, al desarrollo afectivo, cognitivo... pero descuidamos mucho el juego motriz. Consideramos que apuntarles a hacer algún deporte o jugar un rato en un parque duro es suficiente, pero nada más lejos de la realidad. Si añadimos, además, que cada vez los parques de juego son más seguros, encontraremos toda una generación que no conocerá el riesgo del desafío físico. ¿Qué gracia tiene subir en una estructura de la cual ni cayendo de cabeza me voy a hacer daño? Cada vez más les protegemos de sí mismos hasta extremos insanos. Hay que ponderar que la protección no implique la eliminación total del riesgo.

A casa, a la Cuca, sempre hem procurat que prop de les criatures hi hagués desafiaments que, sense ser perillosos sí suposessin cert risc i desafiament físic. Durant tots aquests anys hem pogut descobrir que si deixes que la mainada experimenti lliurement, sense imposicions ni mans salvadores no hi ha accidents perquè les criatures tenen cautela.

En casa, en la Cuca, siempre hemos procurado que los niños y las niñas tuviesen cerca desafíos que, sin ser peligrosos, sí supusiesen cierto riesgo y desafío físico. Durante todos estos años hemos podido descubrir que si dejas que los niños y las niñas experimenten libremente, sin imposiciones ni manos salvadoras no hay accidentes porque los niños, tienen cautela. 

Seguint aquesta idea i adaptant-la a les edats actuals del Joan i del Marc hem creat un espai de joc que ens está reportant grans estones de rialles i desafiaments. Incorporarem materials per poder ampliar el joc, segurament hi haurà teles, cordes, pinces, pals i tot allò que ajudi a crear nous espais de joc físic.

Siguiendo esta idea y adaptándola a las edades actuales de Joan y Marc hemos creado un espacio de juego que nos está reportando grandes momentos de risas y desafíos. Incorporaremos materiales para poder ampliar el juego. Seguramente habrá cuerdas, telas, pinzas, palos y todo lo que ayude a crear nuevos espacios de juego físico.
Ens ha costat deu i ajuda trobar una estructura que s'ajustés al pati, hem cercat molt i molt per les empreses properes però ha estat impossible trobar una solució a un preu raonable així que al final, ha vingut d'Estats Units!! (sona increïble, no?)

Nos ha costado sangre sudor y lágrimas encontrar una estructura que se ajustase al espacio, hemos buscado mucho por las empresas cercanas pero ha sido imposible encontrar una solución a un precio razonable así que al final ¡¡ha venido desde Estados Unidos!! (¿suena increíble, no?
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...